LIA Akkreditált ECL vizsgahely, ECL nyelvvizsga

A nyelvvizsgáztatással, illetve a nyelvvizsga bizonyítványokkal kapcsolatos hatályos jogszabály úgy rendelkezik, hogy 2006. szeptember 1-jétől kezdődően csak a közös európai referencia keretben (KER) megfogalmazott hat fokozatú szintleírás szerint lehet vizsgáztatni, és fel kell tüntetni az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványokon a KER szintleírásainak megfeleltetett szinteket.

Az ECL nyelvvizsgarendszer keretében már jelenleg is a KER-nek megfeleltetett szinteken folyik az oktatás. Az Európai Uniós Tagállamok London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, s az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült államok elérték, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle egyenértékűsítési eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

Az ECL betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem vállalta, amely végzi a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését.

Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben a hivatással, foglalkozással összefüggő, illetve magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok.

Ismerd meg az ECL esélyegyenlőségi elveit!

ECL vizsgahely, ECL nyelvvizsga

Dokumentumok

Egyedi eljárási kérelem

Elveszett bizonyítvány pótlása kérelem

Felülvizsgálati újraértékelési kérelem

Halasztási kérelem

Hibás bizonyítvány cseréje kérelem

Megtekintési kérelem

Jelentkezési lap ECL nyelvvizsgára

Jelentkezni lehet

A témakörök megtalálhatók a vizsgahelyen beszerezhető „Tájékoztató vizsgázók és felkészítő tanárok számára az ECL nyelvvizsgáról” c. kiadványban.

Sikertelen vizsga esetén lehetőség van a vizsga részleges ismétlésére.

Az ECL nyelvvizsgáról bővebb információ és a vizsgaszabályzat megtalálható az ECL.hu weboldalon.