LIA Akkreditált ECL vizsgahely, ECL nyelvvizsga

ECL vizsgahely, ECL nyelvvizsga

A nyelvvizsgáztatással, illetve a nyelvvizsga bizonyítványokkal kapcsolatos hatályos jogszabály úgy rendelkezik, hogy 2006. szeptember 1-jétől kezdődően csak a közös európai referencia keretben (KER) megfogalmazott hat fokozatú szintleírás szerint lehet vizsgáztatni, és fel kell tüntetni az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványokon a KER szintleírásainak megfeleltetett szinteket.

Az ECL nyelvvizsgarendszer keretében már jelenleg is a KER-nek megfeleltetett szinteken folyik az oktatás. Az Európai Uniós Tagállamok London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, s az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült államok elérték, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle egyenértékűsítési eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

Az ECL betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem vállalta, amely végzi a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését.

Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben a hivatással, foglalkozással összefüggő, illetve magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok.

Ismerd meg az ECL esélyegyenlőségi elveit!

Jelentkezni lehet

A témakörök megtalálhatók a vizsgahelyen beszerezhető "Tájékoztató vizsgázók és felkészítő tanárok számára az ECL nyelvvizsgáról" c. kiadványban.

Sikertelen vizsga esetén lehetőség van a vizsga részleges ismétlésére.

Az ECL nyelvvizsgáról bővebb információ található a www.ecl.hu oldalon.