A LIA Iskoláról

Neve: LIA Oktatási Központ, Óvoda, Szakgimnázium és Szakközépiskola
OM azonosító: 200064
KSH azonosító: 18243400-8532-569-01
Székhelye: 1126 Budapest, Dolgos utca 7-9.
Adószám: 18243400-1-43
Közösségi adószám: HU18243400
Közösségi profilok: Facebook Twitter Google +1
Tagintézményei: LIA Oktatási Központ, Óvoda, Szakgimnázium és Szakközépiskola Debreceni Tagintézménye (4029 Debrecen, Leány utca 2.)
LIA Oktatási Központ, Óvoda, Szakgimnázium és Szakközépiskola Gödöllői Tagintézménye (2100 Gödöllő, Városmajor utca 8.)
LIA Oktatási Központ, Óvoda, Szakgimnázium és Szakközépiskola Győri Tagintézménye (9025 Győr, Türr István utca 5.)
LIA Oktatási Központ, Óvoda, Szakgimnázium és Szakközépiskola Kaposvári Tagintézménye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 12.)
LIA Óvoda
Alapító és Fenntartó: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány
Alapítva: 2001. május 10.
Alaptevékenysége: Óvodai oktatás, valamint érettségire épülő, iskolarendszerű, nappali tagozatos szakközépiskola.

Küldetésnyilatkozat

„Véleményem szerint az országnak, a
hazának egyik legfontosabb kérdése
az, hogy ki neveli, és hogy neveli
eljövendő generációit.” Füst Milán

Nappali, esti és levelező képzést folytatunk. Érettségizett tanulók számára nyújtunk középfokú képzéseket, emelt óraszámú, intenzív nyelvi oktatással kiegészítve. Ennek köszönhetően a szakközépiskolai tagozaton a végzőseink, a magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek mellett közép-, illetve felsőfokú nyelvi tudás birtokába juthatnak. ECL nyelvvizsgát iskolánkban is tehetnek. Célunk, hogy a munkaerő-piacon való megjelenésük és elhelyezkedésük sikeres legyen.

Esti- és levelező tagozaton minden, magát továbbképezni szándékozó munkavállalónak lehetőséget biztosít a piacképes tudás megszerzésére. Tantestületünk elkötelezett híve az élethosszig tartó tanulás gondolatának, és mindent elkövetünk, hogy a tanulmányaikat befejezők naprakész és a munkaerő-piac igényeinek megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek.

Igényeljük, hogy tanulóink, tanáraink, véleménynyilvánításukkal segítsék a nevelő- oktató munkát, a célok meghatározását. Mindent megteszünk, hogy partnereink elvárásainak megfeleljünk.

Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével biztosítjuk.

Az iskolai oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, az életben boldogulni tudó, idegen nyelveket beszélő, toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező, művelt állampolgárokat képezünk.

Egységes, közösen gondolkodni tudó tantestületünk garancia arra, hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk és munkánkat magas színvonalon, a partnereink igényeinek megfelelően végezzük.

Dokumentumok

Alapító okirat (PDF)

Szervezeti- és Működési Szabályzat (PDF)

Házirend (PDF)

Minőségirányítási Program (PDF)

Pedagógiai Program (PDF)