Az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítványról

Neve: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 60/D.
Adószám: 18241941-1-43
Közösségi profil: Facebook
Alapítva: 2001. május 10.

Képek

LIA Oktatási Központ Budapest LIA Oktatási Központ Budapest LIA Oktatási Központ Budapest LIA Oktatási Központ Budapest LIA Oktatási Központ Budapest

Küldetésnyilatkozat

„Véleményem szerint az országnak, a
hazának egyik legfontosabb kérdése
az, hogy ki neveli, és hogy neveli
eljövendő generációit.” Füst Milán

Nappali és esti képzést folytatunk. Érettségizett tanulók számára nyújtunk középfokú képzéseket, emelt óraszámú, intenzív nyelvi oktatással kiegészítve. Ennek köszönhetően a végzőseink – a magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek mellett – közép-, illetve felsőfokú nyelvi tudás birtokába juthatnak. ECL nyelvvizsgát iskolánkban is tehetnek. Célunk, hogy a munkaerő-piacon való megjelenésük és elhelyezkedésük sikeres legyen.

Esti tagozaton minden, magát továbbképezni szándékozó munkavállalónak lehetőséget biztosítunk a piacképes tudás megszerzésére. Tantestületünk elkötelezett híve az élethosszig tartó tanulás gondolatának, és mindent elkövetünk, hogy a tanulmányaikat befejezők naprakész és a munkaerő-piac igényeinek megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek.

Igényeljük, hogy tanulóink, tanáraink, véleménynyilvánításukkal segítsék a nevelő- oktató munkát, a célok meghatározását. Mindent megteszünk, hogy partnereink elvárásainak megfeleljünk.

Az oktató-nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önképzésével biztosítjuk.

Az iskolai oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, az életben boldogulni tudó, idegen nyelveket beszélő, toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező, művelt állampolgárokat képezünk.

Egységes, közösen gondolkodni tudó tantestületünk garancia arra, hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk és munkánkat magas színvonalon, a partnereink igényeinek megfelelően végezzük.

Dokumentumok

Alapító okirat (PDF)

Szervezeti- és Működési Szabályzat (PDF)

Házirend (PDF)

Szakmai Program (PDF)

Munkaterv (PDF)